ANIMACJA WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKOWEJ

Tytuł tego tekstu, brzmiący trochę jak szyld, zapowiadać ma podję­ty w nim cel, jakim jest ogólna prezentacja pojęcia animacji współpra­cy środowiskowej. W zgodzie z koncepcją całości opracowania, kolejne teksty mają to wprowadzające ujęcie uzupełniać i poszerzać o specy­ficzne aspekty i odmiany tego pojęcia, o szczegółowe wersje jego rozu­mienia, widoczne w przykładach praktycznych rozwiązań, itd.Zadanie nie należy do łatwych, bo ów szyld nie jest jednoznaczny.O animacji społecznej, animacji środowiska wiadomo od dawna. Poję­cia te, osiadłszy w języku, szczególnie tym, którym posługują się peda­godzy i politycy społeczni, wysuwają się na pierwszy plan, kiedy do uszu dociera hasło: animacja współpracy środowiskowej. Tymczasem, by bardziej rzetelnie oddać jego znaczenie, należałoby prawdopodob­nie dopełnić je o określenia środowisk uwikłanych we współpracę, podlegającą animacji, jasno wyrazić o jakie środowiska i jakiego rodza­ju współpracę chodzi. Można też szukać zastępników, synonimicznych terminów, które lepiej oddawałyby istotę pojęcia. Z tym jest jednak kło­pot, bo żadne z przychodzących do głowy wyrażeń nie wydaje się dość adekwatne (bo w czym lepsze jest ujęcie: animacja partnerstwa edu­kacyjnego lub animacja współpracy rodziny, szkoły i gminy, a prze­sadne rozciąganie terminu nie ma sensu. Zatem do prezentacji pojęcia pozostaje formuła opisowa, którą tu wykorzystuję.

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.